De San of Bosjesmannen

Update in de galerie “Reizen – Namibië”

De San of Bosjesmannen is een verzamelnaam voor een aantal verschillende bevolkingsgroepen in zuidelijk Afrika, Zuid-Afrika, Namibië, Botswana en Angola. Ze spreken oorspronkelijk een grote variëteit Khoisan-talen, waarvan de meeste een groot aantal klikfonemen kennen.
De naam Bosjesman is Nederlands en stamt uit de tijd van de Nederlandse Kaapkolonie. De naam verwijst naar de bosjes waartussen deze mensen leefden.
De San vormden eeuwenlang kleine gemeenschappen van jagers en verzamelaars. De mannen gingen op jacht en de vrouwen verzamelden eetbare gewassen. De voorouders van de San bewoonden ooit in groten getale en als enigen de vlakten en bergen van heel zuidelijk Afrika. De rotstekeningen die ze er maakten worden gezien als de eerste menselijke kunstuitingen.
Er leven nu nog ongeveer 100.000 San verspreid in kleine gemeenschappen.

Deze foto’s werden gemaakt tijdens de laatste reis door Namibië, in de periode van 15 augustus 2016 tot 12 september 2016.
Bekijk de galerie Reizen-Namibië